Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Yalıboyu Mimarlık

Kurt Boğan

 

 

 

KurtboğanEvliyası

         XIV.yüzyılın üçüncü çeyreğinde Amasya Emiri Şadgeldi Paşa’nın yaptırmış olduğuköprüden geçip şehrin istasyonuna doğru yolu tuttuğunuzda nihayetinde birmescidle karşılaşırsınız. Bu pek de küçük olmayan yapının içersinde, oğlu ileün kazanan bir evliya kabri vardır ki, kabrin sahibi bu zat, Şeyh HamzaHazretlerinden başkası değildir. Onun, Dünya tarihinde bir devir açan Osmanlıhükümdarı Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin’in babası oluşu dışında,halk arasında anılmakta olduğu lakabını vefatından sonra aldığı dasöylenebilir. Anlatılır ki, şeyhin vefat ettiği günün gecesi bir kurt gelipkabrini açar. Yeni mezarları bularak ölüyü kabrinden çıkarıp parçalayan bukurt, bölgeye musallat olmuştur. Ertesi gün kabri ziyarete gelenler kurdunölüsü ile karşılaşır. Şeyh Hamza Hazretlerinin eli de mezarın dışındadır. Halsahibi bir zat şunları söyler. “Kurt değdiği için elin yıkanması gerekir.” Elderhal yıkanır ve kabirden içeri çekildiği görülür. Bu inanılmaz olaydan sonraŞeyh Hamza Hazretleri ‘Kurtboğan’ lakabıyla insanların muhayyilesinde yerinialır. Oğlu Mehmed Şemseddin’in İstanbul’un fethi sırasında Ebu Eyyub elEnsari’nin kabrini bularak ordunun maneviyatını yükselttiğini, 1460’daGöynük’te vefat ettiğini, Fatih Sultan Mehmed’in 1464’te onun adına türbeyaptırmış olduğunu da bu arada ilave edelim.

         Akşemseddin babasının nasıl bir Hakk aşığı olduğunu şuşekilde anlatmaktadır: “ Biz oniki kardeş idik. Babam bir gün, hepimizibiraraya toplayarak yüzümüze uzun uzun bakıp hamdetti. Biz zandediyorduk ki,Cenab-ı Hakk’a bizleri kendisine ihsan ettiği için hamdetmektedir. Lakinbabamın dervişlerinden Nur-ül Hüda kendisine; “Ben senin neden hamdettiğinibiliyorum”, dedi. Babam “Neden?”, diye sorunca “Şuna hamdediyorsun ki, Cenab-ıHakk, sana on iki evlad verdiği halde hiçbirisinin muhabbeti, kalbini Cenab-ıHakk’dan ayıramamıştır.” cevabını vermişti.

         Şeyh Hamzanın kerametleri günümüzdede halkın muhayyilesinde oluşmaya devam etmektedir. O tıpkı diğer evliyalargibi, her zaman savaşlarda askerimizin yanındadır. Kore Harbinde ve KıbrısBarış Harekatında da moral desteği olur. Amasya’da bir Ali Amca vardır ki,anlattıklarına inanmanız için sizi hiç zorlamaz. Gözlerini iri iri açarak; “Bakhoca”, der. İster inan, ister inanma. Kıbrıs Savaşı’ndan sonra buraya gelipbana Kurtboğan’ı sordular. Savaşta en iyilerdenmiş. Attığını vurur, hep en öndesavaşırmış. Namazını da hiç kaçırmazmış. Barış olunca kendisiyle buluşmak isteyenarkadaşına, “Amasya’da kime sorsan beni bilir, sana yerimi gösterir. BenKurtboğan’ı arıyorum de yeter”, demiş. O da kalkıp savaştan sonra Amasya’yagelmiş. Burayı tarif etmişler. Adam türbeye baktı,baktı,ağlaya ağlaya iki rekatnamaz kılıp dualar okudu gitti. Üstelik ben bu mübareğin Kore savaşından sonrada ziyaretine gelen cephe arkadaşları olduğunu büyüklerimden dinlemiştim.” Diyeilave eder.

         Birtasavvuf klasiği olan Avârifü’l-maârif adlı eserin sahibi ŞehâbeddinSühreverdi’nin torunlarından Şeyh Hamza’nın silsilesinin Hz. Ebu Bekir(r.a)’e kadar dayandığı ileri sürülür. Onun Amasya’ya gelmiş olduğu 1397’lerdeşehrin müftüsü Şücaeddin İlyas ile tanışmış olması kuvvetle muhtemeldir.1402-1406 arasındaki yıllarda Şirvan’da bulunmuş olan Şücaeddin İlyas’ındönüşüyle Amasya’ya Halveti tarikatını getirdiği görülecektir. Onun önce enyakın müridi sonra da ilk halifesi olan Şerafeddin Hamza’nın 1415’te vefatettiği anlaşılıyor. Oğlu Akşemseddin’in bu sıralarda 25 yaşlarında Osmancık’tabu gün kendi adıyla anılan kale altındaki medresede ders vermekte olduğumuhakkaktır.

         Halknezdinde Kurtboğan lakabıyla anılan şeyhin türbesi, Amasya Tarihi’nde HızırPaşa Mahallesi anlatılırken, “Amasya’nın kuzey batısındaki Ok Meydanı üstünde,önceden Komninus Sarayı, sonradan ise Kavak demekle meşhur ve yüksek bir yerdebulunmaktadır” diye anlatılan bölgeye pek de uzak değildir. Bu gün İstasyonMahallesinde, İstasyon Parkı'nın köşesinde yer alan mescidin ortasında bulunur.Bununla birlikte, Amasra’nın Ulus ilçesinin Kalecik köyünde, inşa tarihibilinmemekle beraber, evliyadan Şimşirli Baba tarafından bir gecede yapıldığırivayet edilen caminin yanında Şimşirli Baba ile Akşemseddin'in babası HamzaEfendi'nin mezarlarının bulunduğu da kabul edilir.

 

 

 

 

 

 Ana Sayfa  

 

 

 

 

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-    

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret742294
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.486832.6170
Euro34.601234.7398
İller Arası Mesafe
Çikolata Dünyası